İhya-u Ulûmi’d-Dîn – 4 cilt / Büyük Boy

85.60 

İhya-u Ulûmi’d-Dîn – 4 cilt / Büyük Boy

  • Kâğıt Türü: İthal Kâğıt
  • Cilt Türü: Sert Kapak, İplik Dikiş, Sıvama Cilt
  • Boyutlar: 17*24 cm
  • Cilt Sayısı: 4
  • Sayfa Sayısı: 4056
  • ISBN: 978-605-9844-89-5
  • Yayınevi :Çelik Yayınevi
  • Katagori: İslam Fıkhı (Hukuku) Tasavvuf
  • Yazar Adı : İmam-ı Gazâlî

 

İmam-ı Gazâli, insanlık tarihinde nev’i şahsına münhasır büyük bir İslam mütefekkiridir. En mühim eseri de hiç şüphesiz ki İHYÂ-U ULÛMİ’D-DÎN’dir. Çünkü İslam tarihinde, ne şarkta ne de garpta bu mevzuda böyle bir eser yazılmamıştır. Gazâli hazretleri iki yönden yenilenmeye girişmiştir:

a. Felsefeyi tenkid etmek,
b. Kelam ilmini yeni bir tarzda arzetmek.

Hazretin ikinci cephesini “İHYA” adlı eseri temsil etmektedir. Zira ‘İHYA’ müslümanların hayatını derinden etkileyen İslami kaynakların başında gelir. Alimler ve tedkikciler onu çokça övmektedir. Örneğin; hadis hafızı imam Zeyneddin Ebul-Fazl el-Irakî [806 Milad.] “İHYA” hakkında şunları söyler: “O İslâmî kitapların büyüklerindendir.”
Gazâli’nin muâsırı ve İmamı Haremeyn’in talebesi Şeyh Abdul-Gafır El-Farisî: “İHYA, Gazâli’nin eşsiz eserlerindendir,” der. Şeyh Ebu-Muhammed el-Kâzerûnî: “Eğer bütün ilimler yok olsa, hepsi İHYA’dan çıkabilir.” der. İmam Nevevî hazretleri “İHYA” yı çok beğenir ve onu son derece takdir ederdi. Bu ve benzer sözlerin mübalağadan ibaret olduğunu farzetsek bile yine de bunlar en azından halkın bu kitabın tesirinde kaldığına delalet eder. Ayrıca alimlerin onu mütalaa ettiğinin delilidir.

SKU: 166
Kategorien:,