Hanımlar İçin Tefsir Dersleri,Necmeddin Salihoğlu

15.00 

Hanımlar İçin Tefsir Dersleri

  • Yazar: Necmeddin Salihoğlu
  • Yayınevi: Ravza Yayınları
  • ISBN: 6054818204
  • Sayfa Sayısı: 336
  • Cilt Tipi: Ciltli
  • Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
  • Boyut: 16.5 x 24 cm

Hanımlar İçin Tefsir Dersleri

ÖNSÖZ

Rabbimize hamd, bizler için üsve-i hasene (en güzel örnek] olarak içimizden seçip gönderdiği şanlı elçisi Hz. Muhammed (sav)’e, âline ve bütün ashabına salat ve selam olsun.

Bütün insanlığın kurtuluşu için gönderilen yüce İslam insanlar arasındaki ırk, renk, kabile ve benzeri ayrımcılıkları ortadan kaldırdığı gibi kadın ve erkek arasındaki statü farklılığını da ortadan kaldırmıştır. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız ve mükâfatlarım, elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz.” (Nahl, 97) “Erkek olsun, kadın olsun, her kim de mümin olarak iyi işler yaparsa, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.” (Nisa, 124)
Bu dünya hayatı kullukta yarış etmek, kimin daha güzel ameller yaptığının ortaya çıkması için yaratılmış ve herkese de kendi yaratılışına uygun vazifeler ve sorumluluklar yüklenmiştir. İslamın sınırlarını çizdiği bu hassas denge korunur ve herkes kendi sınırında durmayı başarırsa kimse kimeseye haksızlık etmemiş ve herkes kendi hakkını almış olur. Ama bu denge bozulursa, tekrar aynı noktaya dönünceye kadar felaketlerin önüne geçme imkânı yoktur.

Başta kan emici Siyonistler olmak üzere tüm emperyalist kâfirler bütün hile ve tuzaklarını kadın üzerinden kurmakta ve yine kadın üzerinden hayata geçirmektedirler. Milli birlik ve beraberliklerini parçalamak istedikleri milletlerin önce ahlaklarını bozmakta ve burada en büyük koz olarak kadını kullanamaktadırlar. Müstehcen neşriyat, içki kumar ve sefahatla milletlerin içi boşaltılmakta ve silahsız ve savaşsız teslim alınmaktadırlar.

İçinde yaşadığımız topluma baktığımızda toplumun %99’u Müslü¬man olan bir ülkenin halkı olduğunu düşünmek imkânsızdır. Birahane ve meyhaneler mahalle içlerine kadar yayılmış. Hiç bir dini hüküm ve toplumsal değer tanımayan açık saçıklık en ücra köylere kadar ulaşmış ve utanma duygusu toplumun kahir ekseriyeti tarafından adeta unutulmuştur. Bu nedenledir ki İslâmî kaygısı olan, az çok bilinç sahibi tüm Müslümanların özellikle de Müslüman hanımların vazifeleri çok ağırdır. Çok okumaları, kendilerini en kısa zamanda yetiştirerek bu tefessüh etmiş toplumun daha fazla kokuşmaması için bir an önce davet ve tebliğ çalışmalarına koşmaları lazımdır.

Elinizdeki bu çalışma Kur’an-ı Kerim’in bir özeti ve girişi mahiyetindeki Fatiha sûresi ile başlamakta, sonra da daha çok kadınlarla ilgili hükümlerin geçtiği Nisa, Nur ve Ahzab sûrelerinin tamamının tefsiri yapılmaktadır. Bunun akabinde de Meryem, Hucurat, Mümtehine, Talâk ve Tahrim sûrelerinin ise sadece konuyla ilgili ayetlerinin açıklaması yer almaktadır.

Bu çalışmamız esnasında ana kaynak olarak Nesefı Tefsiri, Elmalı Tefsiri, Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri, Fi Zilalil-Kur’an, Tefhimü’l-Kur’an ve et-Tefsiru’l-Münir’den istifade edilmiştir. Kitap, bir yılın 52 hafta olduğu göz önüne alınarak 52 ders şeklinde düzenlenmiştir. Her bir dersin sonuna “Dersler ve İbretler” başlığı altında o derste işlenen ayet-i kerimelerde daha çok öne çıkan konunun üzerinde durulmuş ve böylece okunan ayetlerin pratik hayatımızda ki yansımalarına dikkat çekilmiştir. Bu dersler ve ibretler bölümü hazırlanırken yukarıda isimleri anılan tefsir kitaplarının dışında daha başka bir çok kaynaktan da istifade edilmiştir.

Bu çalışmada Ehli Sünnet ve’l-Cemaat mezhebinin İtikadi ve Fıkhi prensiplerine büyük hassasiyet gösterilmiş; yenilikçi, reformist ve mez- hepsiz anlayışlara ve görüşlere asla yer verilmemiştir.

Yapılan çalışmadan Yüce Rabbimizin razı, biz kulların da istifade edenlerden olmasını temenni ediyor, asırlar boyu İslam’ın bayraktarlığını yapmış milletimizin tekrar o eski safvetli günlerine dönmesine katkı sağlamasını diliyorum.
Necmeddin Salihoğlu
9/Safer 1435 (12 Aralık 2013)

İÇİNDEKİLER

Önsöz    9
Fatiha Sûresi Tefsiri    11
1.     Ders: Akrabalık Bağlarını Koparmayın    17
Nisa Sûresi, Âyet: 1-6
2.     Ders: İslam Miras Hukuku    23
Nisa Sûresi, Âyet: 7-14
3.     Ders: Hoşunuza Gitmeyen Eşlerinizde Belki Birçok Hayır
Vardır    29
Nisa Sûresi, Âyet: 15-22
4.     Ders: Evlenilmesi Haram Olanlar    35
Nisa Sûresi, Âyet: 23-28
5.     Ders: Mallarınızı Batıl Yollarla Yemeyin     43
Nisa Sûresi, Âyet: 29-33
6.     Ders: Erkekler Kadınlar Üzerine İdarecidirler    47
Nisa Sûresi, Âyet: 34-35
7.     Ders: Ana-Babaya, Akrabalara ve Komşulara İyilikte
Bulunmak    53
Nisa Sûresi, Âyet: 36-43
8.     Ders: Ey Ehli Kitap! Kur’an’a İman Edin    59
Nisa Sûresi, Âyet: 44-47
9.     Ders: Allah Şirki Bağışlamaz    65
Nisa Sûresi, Âyet: 48-57
10.     Ders: Emanetleri Ehline Vermek, Müslümanların Liderine
İtaat ve Tağutu Reddetmek    71
Nisa Sûresi, Âyet: 58-63
11.     Ders: Resulullah (sav) Efendimizin Dindeki Yeri    77
Nisa Sûresi, Âyet: 64-74
12.     Ders:    İyilikler Allah’tan Kötülükler Kendi Nefsinizdendir    83
Nisa Sûresi, Âyet: 75-86
13.     Ders:    Münafıklar Hakkında İki Gruba Ayrılmayın!    91
Nisa Sûresi, Âyet: 87-94
14.     Ders:    Mustaz’afız Deyip İslamı Yaşamayanlar ve Hicret    99
Nisa Sûresi, Âyet: 95-100
15.     Ders:    Düşman Topluluğunu Takip Etmede Gevşeklik Göstermeyin    105
Nisa Sûresi, Âyet: 101-109
16.     Ders: Gizli Konuşmalarda Hayır Yoktur    111
Nisa Sûresi, Âyet: 110-116
17.     Ders: İbrahim Milleti    115
Nisa Sûresi, Âyet: 117-126
18.     Ders: Hoşgörü, İtaat ve Boşanma      121
Nisa Sûresi, Âyet: 127-134
19.     Ders: Adaleti Ayakta Tutan Kimseler Olun    129
Nisa Sûresi, Âyet: 135-143
20.     Ders: Münafıklar Cehennemin En Şiddetli Azabına
Çarptırılacaklardır    135
Nisa Sûresi, Âyet: 144-149
21.     Ders; İmanla Küfür Arasında Orta Bir Yer Yoktur    139
Nisa Sûresi, Âyet: 150-159
22.     Ders: Allah’ın Şahitliği Sana Kâfidir     145
Nisa Sûresi, Âyet: 160-166
23.     Ders: Güzel İşler Yapanların Mükâfatı Eksiksiz
Ödenecektir     149
Nisa Sûresi, Âyet: 167-176
24.     Ders: Namuslu Kadınlara İftira Atmak    155
Nur Sûresi, Âyet: 1-10
25.     Ders: Mü’minlerin Annesi Hz. Aişe Radiyallahu Anha’ya
Atılan İftira    161
Nur Sûresi, Âyet: 11 -26
26.     Ders: Müslümanların Uluslararası Parolası Selam    169
Nur Sûresi, Âyet: 27-29
27.     Ders: Gözleri Haramdan Sakındırmak    173
Nur Sûresi, Âyet: 30-31
28.     Ders: Evlenmeye Teşvik      181
Nur Sûresi, Âyet: 32-33
29.     Ders: Kur’an-ı Kerim’de İlmi Mucizeler    185
Nur Sûresi, Âyet: 34-36
30.     Ders: Ticaret ve Alışverişin Namazdan Alıkoymadığı Kimseler    189
Nur Sûresi, Âyet: 37-46
31.     Ders: Sizin Üzerinize Düşen Ancak Tebliğdir    195
Nur Sûresi, Âyet: 47-54
32.     Ders: Allah Teâlâ İman Edenlere Yeryüzünün Yönetimini Verecek    201
Nur Sûresi, Âyet: 55-57
33.     Ders: Adab-ı Muaşarat    207
Nur Sûresi, Âyet: 58-64
34.     Ders: Resululiah Size Kendi Nefsinizden Daha Önceliklidir 213
Ahzab Sûresi, Âyet: 1-8
35.     Ders: En Güzel Örnek Resululiah    221
Ahzab Sûresi, Âyet: 9-21
36.     Ders: Allah’a Verdiği Sözü Tutanlar    231
Ahzab Sûresi, Âyet: 22-27
37.     Ders: Dünya Hayatını ve Zinetini mi Tercih Ediyorsunuz? 237
Ahzab Sûresi, Âyet: 28-31
38.     Ders: Kırıtarak Konuşmayın    243
Ahzab Sûresi, Âyet: 32
39.     Ders: Vakarınızla Evlerinizde Oturun      247
Ahzab Sûresi, Âyet: 33-35
40.     Ders: Allah ve Resulü’nün Hükmü Karşısında Seçme
Hakkı Yoktur    255 Ahzab Sûresi, Âyet: 36-40
Ders: Allah’ı Çokça Zikredin    261
Ahzab Sûresi, Âyet: 41-48
42.     Ders: İsteklerinizi Perde Arkasından İsteyin    267
Ahzab Sûresi, Âyet: 49-55
43.     Ders: Müslüman Kadının Örtüsü     275
Ahzab Sûresi, Âyet: 56-59
44.     Ders: Kıyamet Ne Zaman Kopacak?    285
Ahzab Sûresi, Âyet: 60-63
45.     Ders: Dağların Yüklenmekten Çekindiği Görevi Yüklenen İnsan    289
Ahzab Sûresi, Âyet: 64-73
46.     Ders: Hz. Zekeriyya’nm Duası ve Kendisine Hz. Yahya’nın Verilmesi    295
Meryem Sûresi, Âyet: 1-6
47.     Ders: Keşke Bundan Önce Ölseydim de Unutulup Gitseydim    301
Meryem Sûresi, Âyet: 16-26
48.     Ders: Hz. Meryem’in Masumiyeti ve Çektiği Sıkıntılar    307
Meryem Sûresi, Âyet: 27-34
49.     Ders: Alaya Alma ve Gıybet    311
Hucurat Sûresi, Âyet: 10-11
50.     Ders: Mü’min Kadınların Müslüman Olmayan Erkeklerle
Nikahlanmalarınm Haram Oluşu    319
Mümtehine Sûresi, Âyet: 10-13
51.     Ders: Meşru Boşanma    325
Talâk Sûresi, Âyet: 1-7
52.     Ders: Cehennemlik İki Kadın ve Cennetlik İki Kadın    331
Tahrim Sûresi, Âyet: 10-12

SKU: 1400
Kategorien:,
Tag: