İslam İlmihali 1.Cilt İman ve İbadetler

15.00 

 İslam İlmihali 1.Cilt İman ve İbadetler

  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9786257069748
  • Kategoriler : İslam , Fıkıh – İlmihal
  • Yayınevi: Diyanet Vakfı Yayınları
  • Ebat: 16,5 x 24,5 cm
  • Sayfa:588
  • Kapak: Ciltli

İçindekiler:

-Din ve Mahiyet
– İslam Dini
– Akaid
– Fıkıh
– Temizlik
– Namaz
– Oruç
– Zekat
– Hac ve Umru
– Hz.Peygamber’in İbadet Hayatı

İslâm inanç ve ibadet esaslarını öğrenmek her Müslüman erkek ve kadının üzerine farzdır. Söz konusu bu esaslar İslâm fıkıh literatüründe hatırı sayılır bir alanı dolduran ilmihallerde ayrıntılarıyla beraber yer almıştır.
Elinizdeki bu ilmihalde, akaid, ibadetler, haramlar ve helâller, aile hayatı, ticari ve sosyal hayat da dâhil olmak üzere günlük hayatı kuşatan bütün dinî ve fıkhî konu ve problemler, dinin asli kaynaklarına ve genel kabul görmüş bilimsel metotlara bağlı kalınarak günümüzdeki gelişme ve değişimler de dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Özellikle ibadet konuları incelenirken ilk önce, ibadetin anlam ve gayesini genel olarak bildirmek üzere söz konusu ibadetin ilke ve amaçlarından bahsedilmiş, daha sonra verilecek birtakım şeklî bilgilerin hangi anlam çerçevesi içerisinde yer aldığı gösterilmeye çalışılmıştır.
İki cilt şeklinde hazırlanan eser “İman ve İbadetler” başlığındaki birinci cildiyle, “din ve mahiyeti, İslâm dini, itikadî fırkalar, fıkıh mezhepleri, tasavvuf, akaid, fıkıh, temizlik, namaz, oruç, zekât, hac ve umre, kurban, kefaretler, adak ve yeminler” konularını gözden geçirilmiş yeni baskısıyla okurlarını beklemektedir.