Kelime Mealli ve Türkçe Okunuşlu Kuranı Kerim BEŞLİ (5’Lİ) – Cami Boy

30.00 

Kelime Mealli ve Türkçe Okunuşlu Kuranı Kerim BEŞLİ (5’Lİ)- Cami Boy

  • Yayınevi: Haktan Yayınevi
  • Hamur Tipi: Şamua
  • Sayfa Sayısı: 622
  • Ebat: 24 * 34 cm
  • İSBN:  9786056230189
  • Dili : Arapça- Türkçe
  • Meal:  Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
  • Sadeleştirme:Osman Aracan
  • Kelime Meali Hazırlayanlar: Mahmut Tosun – Erhan Develioğlu – Fahri Altunkaynak – Muammer Deniz – Ahmet Çalar – Abdullah Sarıkaya

Kitap Açıklaması

Kur’an-ı Kerim Bilgisayar Hatlı Çok Kalay Okunuşlu Arapça Hat, Satır Arası Kelime Meali ve Türkçe Transkriptli Tecvidli Okunuş ve Açıklamalı Meal,

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerimi okuma, anlama ve insanlığa sunduğu mesajları kavrayıp yorumlama ile ilgili bugüne kadar birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan bu çalışma da bunlardan biridir.

Bu çalışma, kulluk kitabımız Kur’an-ı Kerim’i doğru bir şekilde Arapçasından okuma, her şeye rağmen okuyamayanlar için Türkçesinden okuma ve okuyucuyu Kur’an’ın kelime ve anlamlarıyla yûzyûze getirme, her kelimenin manasını merak edip öğrenmek isleyen herkese yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Aynca kırık mana dediğimiz bu anlamlardan meal çıkarma zor olacağından hemen yanına her ayetin düz meali verilmiştir. Kısacası biz bu çalışmayla herkesi Kur’an’la buluşturmayı hedefledik.

MUHTEVA

Kapsamlı bir çalışma sonucu hazırlanan bu Kur’an-ı Kerimde; Arapça Hat, Türkçe okunuş, Satır Arası Kelime Meali, Kur’an-ı Kerim Meali tam metni bir arada verilmiştir,

Bu Çalışmanın en bariz özelliği, okuyucuyu Arapça Hat, Türkçe okunuş. Satır Arası Kelime Meali ile bire bir yüzyüze getirmesidir.

METODUMUZ

Arapça hat, Türkçe okunuş, satır arası kelime meali aynı renkle renklendirilerek gösterilmiştir.

Türkçe okunuşta okuyucuya kolaylık olması açısından bazı kelimeler bölünürken sonra gelen kelimede bulunan (el) takısı önce gelen kelimenin okunuşu ile birlikte verilmiştir.

Kur’an kelimelerinin ihtiva ettiği mana zenginliğinin gösterilmesi açısından aynı kelimelere Türkçede anlamı birbirine yakın olan manalar verilmiştir.

Örnek: (İnne) Şüphesiz, Muhakkak, Herhalde, Celalim hakkı için…vb.

Ayetlerin kelime meali ile toplu meal motamot aynı verilmemiştir. Kelime meali sayfa tasarımı açısından daha kısa, daha öz verilmiştir.

Her kelime geçtiği yerde ne anlama gelmişse o gösterilmiştir.

Bazı sure başlarında bulunan Elif Lam Mim; Elif Lam Ra, Ta Ha gibi Huruf-u Mukattaalara mana verilmemiş, olduğu gibi bırakılmıştır.

Anlam bütünlüğünden dolayı bazen birden fazla kelime, birleştirilerek toplu mana verilmiştir.

Edatlar, ism-i mevsuller, zaman zarfları yerine göre bağımsız, yerine göre de kendinden önceki ve sonraki kelimelerle değerlendirilmiştir.

Vav harflerinin altına, “ve ” kelimesi her yerde kullanılmamıştır. Bazı fiillerin başında olumsuzluk eki gelir. Bu fiillerden sonra da olumsuzluğu yok eden istisna edatı (illa) gelir.

Bu durumun olduğu yerlerde yandaki meale uyularak kelimelere mana verilmiştir.

HATIRLATMA:

Asıl olan Kur’an’ı Arapçasından okumaktır. Her şeye rağmen Arapçasından okuyamayanlar için her kelimenin altında gösterilen Transkriptsiyon işaretlerine uyulduğu takdirde daha az yanlışsız okunacağını hatırlatırız. Çalışmamızı yaparken büyük bir titizlik göstererek hataları asgariye indirmeye gayret ettik. Buna rağmen ehil olanların yapacakları tenkitler, eksikliklerimizin giderilmesinde bizlere yol göstereceğini ve bunun için onlara duacı olacağımızı ifade etmek

isteriz. Çalışmak bizden basarı ise Allah’tandır.

SKU: 1073
Category: