İhya’u Ulum’id-Din (4 Cilt)-imam gazali

95.00 

İhya’u Ulum’id-Din (4 Cilt)

  • Yayınevi:   Huzur Yayınevi
  • Yazarı:   İmam Gazali
  • Sayfa Sayısı:   3.810 sayfa
  • Cilt :   Sert Kapak Lüks Ciltli
  • Kağıt :   Şamua Kağıt

İnsanın hem dış hem de iç dünyasına seslenen bu eser, zâhir ve bâtın ilimleri uzlaştıran, fıkıh ile tasavvufu kaynaştıran eşsiz bir örnektir. Eserde şer’î ilimlerin arka planları üzerinde durulur. Klasik fıkıh kitaplarında yer alan bilgilerin ötelerine geçilir. İçerdikleri ruha, taşıdıkları manaya, vermek istedikleri mesajla dikkat çekilir. Fertten aileye, aileden çevreye, çevreden millete, milletten de ümmet ve insanlık câmiasına yansıması gereken etkileri değerlendirilir. Abdestin-namazın, zekatın-haccın, orucun-evlenmenin, alış-verişin, helâlin-haramın, yemenin-içmenin, özetle genelde maddi hayata yönelik kişiye ve sosyal hayatı ilgilendiren her olayın bir arka planı olduğu özenle yansıtılır. Bu 4 ciltlik eserin her birinde 10 kitap olup toplam 40 kitaptan oluşmaktadır.

SKU: 1031A
Kategorien:,
Tag: