Hak Dini Kuran Dili Elmalı Tefsiri Şamua 10 Cilt Takım

240.00 

Hak Dini Kuran Dili Elmalı Tefsiri Şamua 10 Cilt Takım

ISBN: 869 322 225 4782

YAZARI: ELMALILI M.HAMDİ YAZIR

Osmanlı ulemasının en önemli şahsiyetlerinden biri olan Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, ömrünü

İslam dinine adamış; üstün yetenekleri, muhakeme gücü, dehâ çapındaki zekâsı, ilmi ve kültürüyle ün salmış büyük din alimidir. Süleymaniye Medresesi Müderrisliği vazifesinde de bulunan Elmalılı Hamdi, ilmi hizmetleri sebebiyle, Osmanlı nişanı ile ödüllendirilmiştir.

Muhammed Hamdi, 1926’da yazımına başladığı, sabırla ve itinayla sürdürdüğü “Hak Dini Kuran Dili” adlı tefsirini, on iki yıllık uzun ve zorlu çalışmanın ardından, 1938’de tamamladı. Milletimizin

Kur’an-ı Kerim’i daha iyi anlayabilmesi amacıyla yazılan bu eser, ilim

çevrelerinin güven ve takdirini

kazanan önemli tefsirlerdendir.

10 Cilt

Hadis, Ayet ve Tefsirlerden Alıntılar Tamamen Tahricli.
Rical, Alfabetik Fihrist ve Lügatçe İlaveli.
Türkiyede Benzeri Bulunmayan Bu Şaheser, Artık Günümüz Türkçesinde

İnsallığı karanlıktan çıkaracak ilahi mesaj, Elmalı M.Hamdi Yazırım Kuran tefsiri ile sizleri aydınlığa çağırıyor cumhuriyet döneminin en büyük tefsir çalışmalarından biri olması

Prof.Dr.İsmail Karaçam

Yrd.Doç.Dr Emin Işık

Dr.Nusrettin Bolelli

Abdullah Yücel

tarafından yapılan bu sadeleştirmenin halen aşılamamış olması bu esere ayrı bir önem kazandırmaktadır.

SKU: 79
Kategorien:,
Tag: