Kuranı Kerim ve Renkli Kelime Meali – Rahle boy(Kod:153) 20×28 cm

20.00 25.00 

Kuranı Kerim ve Renkli Kelime Meali – Rahle boy

Bu Kur”an-ı Kerim”in metni diyanet işleri başkanlığı mushafları inceleme ve kıraat kurulu tarafından İncelenip basımına izin verilip mühürlenmiştir.

Âcizane hazırlamış olduğumuz bu Kelime Mealli çalışmamızın özelliklerinden kısaca bahsetmek gerekirse;
1 – Kelimelerin birebir karşılığını (sarf ve nahif kaidelerine uygun) vermeye çalıştık.
2 – Fiillerde; (mâzî, hâl ve müzârî) zaman itibarıyla anlamlarını ve isimlerin (fa”il, mef”ul ve masdar vs.) olduğu gibi anlamlarını vermeye çalıştık. Ancak şart ve bazı atıf harfleri ile beraber gelen fiilleri, müstakil anlamı verilmesi tak toplu anlamına zarar verebilecek yerlerde cümleye uygun anlamını tercih ettik. Böyle olan yerlerde kelimelerin altlarındaki kendi anlamını okuyarak, cümlenin başından sonuna kadar sağdan sola doğru devam edenler doğru cümleyi çok rahat bulabilecekler.
3 – Çoğul ve tekil kelimelerde; Müfred, tensiye ve cem”iliğini belirttiğimiz gibi, cümleye uygunluğunu sağlamak ve cümle düşüklüğünü önlemek için bazen (müfred, tensiye ve cemi oluşunu belirtmekle beraber) çoğul ekini parantez içine aldık.
4 – Arapçada nakıs fiilerin anlamlarını cümle içinde bire-bir verirken, Allah”a nisbet edildiği yerlerde Allah”ın sıfatlarına uygun anlamlar tercih ettik.
5 – Edatlarda; cümle içinde bulunduğu yere uygun anlamlarını farklı şekillerde vererek, bu hususta araştırma yapanlara zengin bir içerik sağlamaya çalıştık.
6 – İsm-i mevsüllerde; müstakil anlamını kendi altında belirttiğimiz gibi bazen tercümelerde cümle içinde ifade ettiği anlamına işaret etmek için beraberinde gelen kelime ile birlikte anlamını verdik. Aynı zamanda Arapçadan Türkçeye tercümede takip edilen kaideleri öğrenmede zengin bir nitelik kazandırmaya çalıştık.

Bu çalışma, başta İmam Hatip Liselerinde okuyanlar olmak üzere İlahiyat sahasında öğrenim gören bütün öğrencilerimize büyük fayda sağlayacağının ümidindeyiz. Bu mütevazi çalışmamızın başından sonuna kadar büyük emek harcayarak vücuda gelmesine katkıda bulunan Hafız Kemal Akırmak ve Hafız Ömer Akyıldız hoca efendilere teşekkürlerimi belirtmeyi bir borç olduğu bilinciyle, en içten dualarımla dünya ve ahiretlerinin mamur olmasını, bizlerin de devamlı kendi yolunda güzel hizmetlere muvaffak kılmasını Cenab-ı Hakk”tan niyaz ederim. Bu sahada ehil olanların yapacakları yapıcı tenkitleri, eksikliklerin giderilmesinde kazanç olarak göreceğimizi ve bunun için müteşekkir olacağımızı memnuniyetle belirtmek isteriz. Kur”an-ı Kerim”e ve özellikle ilim erbabına bir nebze hizmet edebilmişsek kendimizi bahtiyar hissedeceğiz. Muvaffakiyet Mevlâ”dandır.
-Abdülselam Tunç-

SKU: 1422
Kategorie: