Tenbihü’l Gâfilîn Bostanül Arifin

20.00 25.00 

Tenbihü’l Gâfilîn Bostanül Arifin

  • Yayınevi : Çelik Yayınevi
  • Yazar Adı : Ebül Leys es Semerkandi
  • Kategori AdıTasavvuf
  • Baskı Başlığı: 1. Hamur, Sert Kapak
  • Kâğıt Türü: 1. Hamur
  • Cilt Türü: Sert Kapak Kuşe Sıvama Cilt
  • Boyutlar: 17*24cm
  • Sayfa Sayısı: 1174
  • ISBN: 978-975-7161-38-7
  • ISBN:978-975-6457-117

Kitap Hakkında

Müfessir, muhaddis, fakîh, zâhid, âlim, müttekî, ilmîyle âmil, üstad Ebu’l-Leys – SEMERKANDÎ Hazretlerinin İslâm ümmetinin hemen hemen tamamınca  tanınan, sevilen ve zevkle okunan TENBÎHÜ’L-GÂFÎLÎN adlı eseri; hem bir ahlâk, hem bir tasavvuf, hem de bir şeriat kitabıdır.
Fıkıh, ahlâk ve tasavvufla ilgili konuları birlikte okuyacak, “Tevhîd” birlik dini olan İslâm’ın “Ana Caddesi” ni daha yakından görerek, ne olduğu belli olmayan, karanlık çıkmaz sokaklara sapmaktan kurtulacaksınız.
    Eserde de görüleceği gibi; İhlâs, ölüm, ölümün şiddeti, kabir azabı, kıyamet ve alâmetleri, cehennem ve cehennemliklerin hali, cennet ve cennetliklerin halleri, iyiliği emir ve kötülüğü men, tevbe, ana – baba hakkı, sıla-i rahim, komşu hakkı, içki ve kötülükleri, yalan, gıybet, haset, koğuculuk, kibir, kin, sabır ve çeşitleri, temizlik, ezan, namaz, Cuma, mescid, sadaka, Ramazan, oruç, aşure, zina, faiz, zulüm, ihsan, Allah korkusu, duâ, zikir, tesbîh, tevhîd, Kur’ân, ilim, amel, ilim meclisleri, şükür, helâl ve haram kazanç , tevekkül, ha ya, niyyet, hacc, cihâd, mücâdele, ölçü, karı – koca hakkı, hastalık, hasta ziyareti, rızk, tekfir, içtihat, şeytan gibi konuları aydınlığa kavuştururken çeşitli mev’ize ve hikâyeler de anlatmaktadır.
SKU: 177
Kategorie:
Tags:, , ,